Profesjonalizm przez doświadczenie

Nasza firma powstała w 2002 roku. Zatrudniamy fachowców z branży pożarniczej, pracowników PSP, OSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ratowników medycznych.

Aktualności

Wydarzenia w których ostatnio uczestniczyła nasza firma.
  • Wszystkie
  • Szkolenia

Film z pokazowej akcji gaśniczej na festynie rodzinnym MDK Poznań

Nowy obiekt rekreacyjny w Kołaczkowie

Od dzisiaj przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie działa siłownia napowietrzna. Powstała dzięki wsparciu prywatnych firm. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Magdalena Zając wspólnie z donatorami, którzy przyczynili się do powstania siłowni. Nowy obiekt sportowy ma służyć nie tylko wychowankom OWDiR-u, ale także całej społeczności Kołaczkowa. (fib) Źródło: września.info.pl

Szkolenie dla Mila Konin

Szkolenie Puratos Kostrzyn

Szkolenie Twinings

Szkolenie McCafe

Przedszkole

Szkolenie Smurfit

Nasi klienci

Naszymi klientami są zarówno duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa oraz instytucje użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola urzędy miejskie, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej.