Profesjonalizm przez doświadczenie

Nasza firma powstała w 2002 roku. Zatrudniamy fachowców z branży pożarniczej, pracowników PSP, OSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ratowników medycznych.

Zajmujemy się montażem Systemów Sygnalizacji Pożaru

boxmet

Zobacz jak produkujemy nasze maseczki

Maseczki ochronne - ozonowane i co najważniejsze bezpieczne! Zadzwoń teraz: +48 604 925 664 Posiadają oczywiście oznakowanie zgodności bezpieczeństwa UE ``CE``.

Aktualności

Wydarzenia w których ostatnio uczestniczyła nasza firma.
 • Wszystkie
 • Bez kategorii
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • OUTSOURCING BHP
 • Szkolenia PPOŻ

Szkolenie PPOŻ

Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Zastanawiasz się, jak często należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego? Chcesz wiedzieć, w jakich przypadkach trzeba ją przeprowadzać i z czego to wynika? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika. Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim informacje okażą się dla Ciebie przydatne. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do […]

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Zastanawiasz się, co to jest ocena ryzyka zawodowego? Chcesz się dowiedzieć, z jakich elementów się składa i na czym polega? W takim razie zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika. Jesteśmy przekonani, że dzięki zawartym w nim informacjom poszerzysz swoją wiedzę na ten temat. Będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników Twojej firmy! Ocena […]

Ocena ryzyka zawodowego – jak powinna wyglądać?

Zastanawiasz się, czym jest ocena ryzyka zawodowego i kto może jej dokonać? Chcesz się dowiedzieć, jak krok po kroku, wygląda procedura i jakie elementy wchodzą w jej skład? W takim razie zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika.  Zacznijmy od definicji Pod pojęciem ryzyka zawodowego rozumiemy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, wywołujących negatywne skutki zdrowotne u pracowników. Oznacza to, że […]

Szkolenie PPOŻ – jak wygląda? O czym jest?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik musi uczestniczyć w zajęciach dotyczących zagrożenia przeciwpożarowego oraz sposobów przeciwdziałania mu. Za zorganizowanie kursu odpowiada pracodawca. To on powinien zapewnić swoim podopiecznym dostęp do rzetelnej wiedzy, by znali zasady bezpiecznego postępowania w chwili zagrożenia.Jak wygląda szkolenie PPOŻ? Co to takiego? O czym jest i czego uczy? […]

Czy szkolenie PPOŻ jest obowiązkowe? Co ile lat, jak często?

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek organizowania kursów BHP dla pracowników. Musi także zadbać o bezpieczeństwo w budynku, jak i na poszczególnych stanowiskach pracy. Co więcej, przedsiębiorstwa powinny stosować się do wszystkich zasad związanych z ochroną przeciwpożarową. Czy to oznacza, że szkolenie PPOŻ jest obowiązkowe? Jeśli tak, to co […]

Outsourcing BHP metodą na obniżenie kosztów w firmie!

Zgodnie z przepisami każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wiąże się to m.in. z koniecznością okresowego organizowania szkoleń BHP czy wdrażania rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadku. Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie oznacza duże wydatki zwłaszcza teraz, w okresie pandemii. Na szczęście istnieje sposób na […]

Dla kogo jest outsourcing BHP?

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to bardzo istotne nie tylko w przypadku osób wykonujących zawody tzw. podwyższonego ryzyka. Wypadki zdarzają się nawet w biurach, a i tacy pracownicy są narażeni np. na różnego rodzaju choroby narządu wzroku. Jeśli chcesz kompleksowo zadbać o […]

Nasi klienci

Naszymi klientami są zarówno duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa oraz instytucje użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola urzędy miejskie, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej.

Szkolenia BHP

Nasza firma oferuje szeroki zakres szkoleń BHP organizowanych dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na dwa rodzaje: wstępne oraz okresowe. Według prawa wstępne szkolenie BHP musi odbyć każdy nowo przyjęty pracownik. Kurs obejmuje wówczas instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, których celem jest przekazanie pracownikowi informacji na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń i czynników ryzyka związanych z obejmowanym stanowiskiem, a także ogólnego obeznania i kompetencji wymaganych na danej pozycji. Z kolei celem szkoleń okresowych jest uaktualnienie posiadanej wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Częstotliwość przeprowadzania wśród pracowników spotkań okresowych ściśle reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku. Naszym Klientom oferujemy współpracę w zakresie outsourcingu lub korzystanie z wybranych usług BHP – w tym szkoleń.

Oferta szkoleń BHP

Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści, którzy przeprowadzają szkolenia w ciekawy i angażujący uczestników sposób. Niektórymi z wykorzystywanych metod są: prezentacje multimedialne, demonstracje, pokazy, dyskusje, quizy oraz ćwiczenia. W firmie organizujemy kursy BHP dla pracowników:

 • administracyjno-biurowych i branży informatycznej,
 • służb BHP,
 • inżynieryjno-technicznych,
 • stanowisk robotniczych.

Ofertę kierujemy również do pracodawców oraz osób kierujących grupą pracowników.
Warto wiedzieć, że niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP grozi otrzymaniem sankcji finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet ograniczeniem wolności. Odpowiednie przeszkolenie pracowników daje pewność, że są oni prawidłowo przygotowani do pracy na danym stanowisku i potrafią umiejętnie wykonywać swoje zadania. Ponadto podczas trwania kursu BHP uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • przepisów BHP, obowiązujących w danym zakładzie pracy oraz zasad bezpieczeństwa, panujących w danej branży,
 • ogólnych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy,
 • pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • zagrożeń, jakie mogą na danym stanowisku wystąpić, a także metod ochrony przed nimi,
 • zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • zasad, które mogą przyczynić się do ochrony zdrowia pracowników,
 • czynników mających wpływ na wystąpienie wypadku i chorób zawodowych.

Outsourcing BHP – Warszawa i Wrocław

Oferowany przez naszą firmę outsourcing to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Pomagamy każdemu, kto po prostu potrzebuje w swojej firmie eksperta zajmującego się BHP lub chce na nowo dostosować panujące warunki do obecnie obowiązujących przepisów. Zajmujemy się również organizacjami przechodzącymi restrukturyzację, a także spodziewającymi się kontroli organów zewnętrznych. Firmy powinny skupić się na swojej kierunkowej działalności, która przynosi im dochód. Wszelkie dodatkowe obszary można powierzyć do realizacji osobom zewnętrznym, np. działania z zakresu BHP naszej firmie. Ponadto outsourcing powoduje znaczne obniżenie kosztów, a tym samym zwiększenie jakości produktów czy usług. W momencie zlecenia nam przez przedsiębiorcę zadań obejmujemy pełną kontrolę nad działaniami BHP w firmie. W zależności od zapotrzebowania Klienta usługę możemy wykonywać w sposób ciągły albo jednorazowo.

Zasięg outsourcingu

W zakresie outsourcingu BHP wykonujemy wszystkie obowiązkowe działania, które są związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym:

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe,
 • kursy PPOŻ.,
 • instruktaże z zakresu pierwszej pomocy,
 • prowadzenie rejestrów BHP,
 • dokumentacja ryzyka zawodowego,
 • opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • wsparcie w trakcie kontroli organów zewnętrznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • analizowanie przyczyn wypadków i pomoc w trakcie postępowań powypadkowych.

Gwarantujemy, że nasi pracownicy to specjaliści w swojej dziedzinie. Mają wiedzę ekspercką oraz duże doświadczenie w zawodzie. Bez problemu przyjmiemy każde, nawet najbardziej skomplikowane zlecenie. Outsourcing oraz szkolenia BHP i PPOŻ. prowadzimy głównie na terenie Warszawy i Wrocławia. W celu poznania szczegółowej oferty i wyceny poszczególnych usług prosimy o kontakt.

Translate »