Szkolenia BHP są jednymi z ważniejszych wymaganych szkoleń dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Odpowiedzialnym za odbycie szkoleń w danej firmie jest właściciel lub kierownik.

PROGRAM SZKOLENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY ORAZ USTAWY O bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zakres działalności BHP
 • szkolenia wstęne,
 • szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników (robotnicze, techniczno – inżynieryjne, administracyjno – biurowe, dla pracodaców i osób kierujących pracownikami),
 • tworzenie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • pomiary środowiska pracy,
 • prowadzenie postepowań powypadkowych (protokoły powypadkowe, karty statystyczne, sprawozdania do GUS, rejestry wypadków przy pracy)
 • sprawozdawczość bhp do i analizy stanu bhp,
 • tworzenie instrukcji stanowiskowych,
 • dostosowywanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań,
 • prowadzenie dzienników szkoleń i rejestrów,
 • współpraca z instytucjami takimi jak: PIP, PIS, PSP,
 • tworzenie rejestrów czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy,
 • audyty bezpieczeństwa w zakładach pracy,
 • ocena, poprawa oraz podtrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • wdrożenie strategii BHP w celu osiągnięcia wymaganych praktyk,
 • budowanie i promowanie kultury BHP wśród pracowników i kadry kierowniczej w celu podnoszenia świadomości
 • w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy,
 • bieżąca kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP,
 • wdrażanie procedur i instrukcji dotyczących przepisów i zasad BHP,
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP,

 

Stała wpółpraca i obsługa zakładów pracy od 200 zł/m-ce

SZCZECIN POLAND - JULY 08 2014: Fire and Rescue Emergency Units at car accident with Power Wedge.