Prowadzimy sprzedaż i montaż:
  • gaśnic,
  • hydrantów,
  • sprzętu przeciwpożarowego,
  • znaków ewakuacyjnych
SZCZECIN POLAND - JULY 08 2014: Fire and Rescue Emergency Units at car accident with Power Wedge.