Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nie pozwól aby GDPR/RODO spędzały Ci sen z powiek. Posiadamy niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa ustawie.

Podstawa prawna. Art.37.Par.1 GDPR:

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a)   przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,

b)  główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, lub

c)   główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.