Kiedy szkolenie BHP nie jest obowiązkowe?

Przygotowanie pracownika do wypełniania przez niego obowiązków służbowych jest bardzo ważne i to bez względu na rodzaj powierzanego mu stanowiska. Nie chodzi tu tylko o zapoznanie go z zadaniami, jakie będzie on realizował czy nauczenie obsługi programów lub maszyn. Istotne jest również, by przekazać wiedzę dotyczącą tego, jak ma on wywiązywać się ze stawianych wymagań w sposób niezagrażający jego zdrowiu i życiu. Dlatego do kodeksu pracy wprowadzono obowiązkowe szkolenia BHP. Kiedy należy je bezwzględnie przeprowadzić, a jakie okoliczności zwalniają z tej konieczności? Sprawdź!

Szkolenie BHP – na czym polega?

Celem takiego kursu jest zapoznanie każdej osoby z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma on charakter zarówno stanowiskowy, jak i ogólny. W trakcie zajęć pracownik dowiaduje się, z jakimi czynnikami ryzyka może spotkać się przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych oraz występujących na terenie całego zakładu.

Oczywiście szkolenie BHP polega też na przekazaniu wiedzy dotyczącej tego, jak ich unikać czy przeciwdziałać im oraz na poznaniu wskazówek postępowania w sytuacji, kiedy zaistnieje niepowołane zdarzenie np. wypadek czy pożar. Chodzi o to, by każdy pracownik wiedział, jak funkcjonować w danej firmie w sposób bezpieczny.

Szkolenie wstępne BHP – przed podpisaniem umowy

Dużo wątpliwości budzi wymagany termin zaznajomienia z zasadami BHP nowo zatrudnianego pracownika. Wiele osób uważa, że należy tego dokonać jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie. Nie jest to prawdą. Pracodawca odpowiada za swoją załogę, kiedy rozpoczyna ona z nim współpracę, a zatem po dopełnieniu formalności. Drugą kwestią jest fakt, że zgodnie z prawem obowiązkowe szkolenie wstępne musi odbywać się w godzinach pracy. Jego przeprowadzenie zatem przed jej rozpoczęciem jest niemożliwe. 

Nie znaczy to jednak, że można przystąpić do wykonywania obowiązków służbowych, nie będąc zapoznanym z zasadami, których przestrzeganie warunkuje bezpieczne przebywanie w firmie. Szkolenia wstępne BHP przed podpisaniem umowy nie mogą się zatem odbywać, ale powinny one być przeprowadzone niezwłocznie po jej zawarciu – zanim ekipa przystąpi do realizowania powierzonych zadań. 

Kiedy można odstąpić od kursu?

Obecne przepisy są mniej restrykcyjne niż przed 2019 r. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu BHP, zanim pracownicy zaczną wykonywać zadania służbowe, ale również aktualizowanie jej w sposób okresowy. Obecnie ten zapis dotyczy jedynie stanowisk, na których występuje dużo czynników ryzyka. Wraz z liberalizacją ustawy nakaz ten przestał obowiązywać wobec zespołu biurowego i administracyjnego. 

Kolejna sytuacja, kiedy szkolenie wstępne BHP nie jest obowiązkowe, to moment podpisania nowej umowy ze swoim pracownikiem, który np. przeszedł okres próbny i otrzymał zatrudnienie stałe lub został nagrodzony awansem. W tym drugim przypadku zwolnienie z kolejnego kursu możliwe jest jedynie wtedy, gdy zakres obowiązków pozostaje podobny, a kategoria przypisanych zadań nie zmienia się na bardziej ryzykowną. Jeżeli np. zostaną wprowadzone funkcje, które wiążą się z odpowiedzialnością za innych, jakie do tej pory nie dotyczyły danej osoby, może być konieczne uaktualnienie wiedzy z zakresu BHP. 

Zmiana firmy, a ważność szkolenia

W przypadku zmiany pracodawcy, ale zachowania tego samego lub podobnego stanowiska, pojawia się szansa odstąpienia od konieczności ponownego uczestnictwa w szkoleniu. Muszą jednak zaistnieć pewne warunki. Zatrudniany powinien przedstawić oświadczenie, które dowodzi o odbytym w poprzednim przedsiębiorstwie wstępnym szkoleniu BHP oraz okresowym. Dysponowanie wiedzą tylko z pierwszego kursu będzie niewystarczające. 

Podsumowanie

Zaczynając pracę, należy przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu jej bezpieczeństwa i higieny. W wielu przypadkach pracodawca musi co jakiś czas ponawiać kursy. Jeżeli właśnie stoisz przed taką koniecznością – zgłoś się do nas! Od lat zajmujemy się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń z zakresu BHP. Zatrudniamy tylko doświadczonych specjalistów, którzy dysponują rozległą wiedzą. Jeżeli masz jakieś pytania – pozostajemy do Twojej dyspozycji!