O firmie

Nasza firma powstała w 2002 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Od tamtego czasu udało się nam zgromadzić dużo doświadczenia i portfel klientów. Na dzień dzisiejszy obsługujemy ponad 500 firm w Województwie Wielkopolskim. Jesteśmy spółką o nazwie STRAŻ Grupa Serwisowa, w której szeregach są fachowcy z branży pożarniczej, pracownicy PSP. OSP, inspektorzy BHP, ratownicy medyczni.

PROGRAM SZKOLENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY ORAZ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY.

Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa Pytania. Zapraszamy do kontaktu w poniższym zakresie:

Dokumentacja:
 • Opracowanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Zagrożenia Przed Wybuchem.
 • Scenariusz ppoż.
 • Opinie, ekspertyzy, audyty, projekty systemów
 • Współpraca z generalnymi wykonawcami
Szkolenia:
 • Szkolenie z budowy oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Szkolenie z pierwszej Pomocy Medycznej
 • Próbna ewakuacja
Przeglądy okresowe oraz montaż:
 • Gaśnic
 • Hydrantów
 • Klap dymowych
 • Systemu SAP
 • Drzwi ppoż. oraz bram ppoż.
 • Oświetlenia ewakuacyjnego
 • Wykonanie przejść pożarowych Współpraca z generalnymi wykonawcami
Podstawa prawna

Firma Straż Grupa Serwisowa Sp. Z o.o. Sp. K. Oświadcza iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania proponowanych przez siebie usług oraz wykonuje przedmiot zamówienia z należytą dokładnością oraz sumiennością zgodnie z Podstawą prawną. Wszyscy pracownicy firmy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania powierzonych zadań.

−  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 Poz. 719).

−  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380 ze zm.).

−  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030).

−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.).

−  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (Dz. U. 2014 poz. 1853 ze zm.).

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 nr 239 poz. 1597).

−  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).