Kompleksowa obsługa

Zajmujemy się obsługą bhp budowy oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Opiniujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników, w tym podwykonawców. Uczestniczymy w komisjach i odbiorach BHP. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, szkolenia oraz certyfikaty. Oferujemy również przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP na czas trwania budowy.

 • Opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót na stanowiskach pracy
 • Przeprowadzanie kontroli / audytów BHP na budowie
 • Uczestnictwo / wsparcie podczas kontroli PIP
 • Przeprowadzanie analiz i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego
 • Koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP na budowie
 • Uczestnictwo w postępowaniach powypadkowych – przeprowadzenie procedury
 • Przeprowadzanie szkoleń wprowadzających oraz wstępnych BHP
 • Wprowadzanie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na budowie
 • Weryfikacja dokumentów dostarczanych przez podwykonawców w zakresie BHP lub ewentualna pomoc w ich przygotowaniu
 • Codzienna kontrola prowadzonych zapisów niezbędnych do utrzymania certyfikowanych systemów bezpieczeństwa
 • Monitorowanie i nadzorowanie prowadzonych prac