Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są jednymi z ważniejszych wymaganych szkoleń dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Odpowiedzialnym za odbycie szkoleń w danej firmie jest właściciel lub kierownik. Na mocy obowiązujących przepisów, mianowicie art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP przeprowadzimy dla Państwa szereg szkoleń w zakresie BHP.

  • prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • prowadzenie szkoleń okresowych BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników.
  • organizowanie szkoleń dla hakowych