Pomiary środowiska pracy BHP

Wykonywanie regularnych pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy miejsc, w których zachodzi ryzyko występowania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokładnie reguluje najwyższe dopuszczalne stężenia poszczególnych substancji. Ich przekroczenie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego tak ważne jest ustalenie źródła oraz skali emisji i warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Do przeprowadzenia takiej kontroli należy zatrudnić firmę, która ma odpowiednie kwalifikacje.

Straż Serwis ma uprawnienia do przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych w zakładach pracy. Od wielu lat wykonujemy je bardzo rzetelnie, korzystając z pomocy zatrudnionych fachowców oraz postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na zakończenie kontroli sporządzamy stosowny dokument, jakim jest karta badań i pomiarów, gdzie wprowadzamy uzyskane wyniki.

Na czym polegają pomiary czynników szkodliwych?

W pomiarach chodzi o ustalenie, jak duże stężenie czynników szkodliwych biologicznych, chemicznych czy fizycznych występuje w danym zakładzie pracy. To niezbędna wiedza, którą muszą posiąść pracodawcy, a także zatrudniane przez nich osoby i jednostki nadzoru. Naszą rolą jest zbadanie takich wartości jak:

  • najwyższe dopuszczalne stężenie (stałe, chwilowe, pułapowe),
  • poziom drgań mechanicznych i hałasu, a także progi działania,
  • najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego, w tym promieniowania czy drgań.

Dlaczego pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy są ważne?

Ustawodawca nie bez przyczyny narzuca obowiązek regularnego wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Tym samym dba o to, aby pracownicy, szczególnie kobiety w ciąży czy osoby młodociane, pozostające aktywne zawodowo, nie ucierpiały na skutek nadmiernego hałasu, drgania czy promieniowania. Kontroli podlegają również temperatury, promieniowanie elektromagnetyczne i optyczne laserowe, pył zawierający azbest czy inne czynniki szkodliwe o działaniu mutogennym lub rakotwórczym.