Szkolenia BHP okresowe dla pracodawców

Kadra zarządzająca pracownika, w tym pracodawcy, również podlegają szkoleniom okresowym BHP, a także osoby prowadzące spółdzielnie, spółki, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, zakłady produkcyjne, handlowe, hurtownie. W tej grupie znajdują się również kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, czyli dyrektorzy, managerowie, brygadziści. Szczegółowe informacje o podlegających obowiązkowi znajdują się w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku. Wszyscy, mający pod sobą zespół, na który składa się sztab pracowników (bez względu na ich liczbę), muszą przystąpić do kursu przynajmniej raz na 5 lat. Jego celem jest zaktualizowanie posiadanej wiedzy, jej ugruntowanie, podniesienie higieny i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Podejmujemy się organizacji okresowego szkolenia BHP dla pracodawców z wszystkich sektorów, również tych, w których występuje szczególnie wysokie ryzyko zawodowe. Dzięki zdobytej wiedzy będą oni umieli rozpoznać czynniki, powodujące zagrożenia, a także reagować na nie. Proponujemy najwygodniejszą dla Ciebie formę kursu, w formie stacjonarnej lub elektronicznej.

Na czym polega szkolenie okresowe dla pracodawców?

Naczelnym zadaniem szkolenia okresowego dla pracodawców jest zapoznanie ich lub przypomnienie im zasad BHP, jakie obowiązują na danym stanowisku. Muszą oni znać i trafnie rozpoznawać nie tylko zagrożenia, na które sami są narażeni. Ważną rolą jest organizacja pracy podwładnych w warunkach bezpiecznych oraz higienicznych. Oznacza to udostępnienie im ergonomicznych stanowisk zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi oraz regulacjami prawnymi. Kurs dla przełożonych porusza zatem wiele aspektów, a jego tematyka powinna być dopasowana do charakteru przedsiębiorstwa. Trwa przynajmniej 16 godzin lekcyjnych.

Współpracując z nami, możesz oczekiwać, że przygotujemy spersonalizowany plan szkolenia, który będzie uwzględniał interesujące Cię elementy i zagadnienia przewidziane w ustawie. Są to m.in.:

  • wypadki w czasie pracy i choroby zawodowe,
  • mobbing i dbałość o to, aby środki ochrony osobistej miały działać sprawnie
  • organizacja stanowisk pracy,
  • egzekwowanie przestrzegania zasad BHP przez pracowników,
  • odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów,
  • ochrona przeciwpożarowa i środowiskowa,
  • czynniki szkodliwe za zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne — ich analiza, źródło, sposób neutralizowania.

Nasi specjaliści mają szerokie doświadczenie oraz wiedzę w każdym z wymienionych aspektów. Są też otwarci na sugerowanie nowych modułów szkoleniowych, dopasowanych do charakteru przedsiębiorstwa i jego indywidualnej specyfiki. Dlatego współpraca z nami zawsze przebiega indywidualnie, a jej forma dopasowywana jest do konkretnych potrzeb pracodawców oraz pracowników.

Dlaczego szkolenia BHP dla pracodawców są ważne?

Odbywanie okresowych szkoleń BHP dla pracodawców jest wymagane przez polskie prawo, a dokładniej przez rozporządzenie wydane przez Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Przystępowanie do nich nie jest więc aktem dobrej woli, a wyższą koniecznością. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą konsekwencje finansowe.

Wiedza, jaką na kursie przyswajają osoby piastujące kierownicze stanowiska, jest rozległa i pozwala im na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Warto mieć na uwadze, że są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i komfort pracy nie tylko swój, ale też podległych im osób. Dlatego muszą znać podstawowe zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, a w razie nagłej konieczności potrafią im udzielić pierwszej pomocy.

Przeprowadziliśmy już wiele szkoleń okresowych dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą one przybrać formę elektroniczną, a więc samokształcenia kierowanego, jak również stacjonarną w siedzibie firmy. Bez względu na wybraną opcję zapewniamy wysokiej jakości materiały dydaktyczne. Uczestnicy mogą też skorzystać z konsultacji z naszymi ekspertami. Przewidujemy czas na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a na zakończenie kursu organizujemy egzamin. Osobom, które uzyskają pozytywny wynik, wystawiamy stosowne zaświadczenie, które pracodawca jest zobligowany dołączyć do akt personalnych.