Szkolenia z pierwszej pomocy

Program szkolenia zgodnie z Kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy przygotowuje kursantów praktycznie i teoretycznie do udzielania pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Kierując się naszym doświadczeniem zawodowym wiemy, że kilka prostych czynności wykonanych niezwłocznie przez świadków zdarzenia przed przybyciem pogotowia może uratować ludzkie życie.
Zajęcia przeprowadzane są w formie mini-wykładów. Po części teoretycznej każdy z Uczestników ma okazję, pod okiem ratownika  medycznego, przećwiczyć w praktyce zdobytą wiedzę.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem dydaktycznym tj. sprzęt komputerowy, fantomy szkoleniowe, sprzęt opatrunkowy i medyczny.

W programie szkolenia między innymi:
  • podstawowe zasady w działaniach ratowniczych i motywacja do udzielania pierwszej pomocy
  • łańcuch ratunkowy
  • kontrola podstawowych czynności życiowych
  • utrata przytomności, omdlenia
  • inne stany nagłe
  • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
  • pierwsza pomoc w obrażeniach ciała
  • podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • wstrząs