Szkolenie PPOŻ – jak wygląda? O czym jest?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik musi uczestniczyć w zajęciach dotyczących zagrożenia przeciwpożarowego oraz sposobów przeciwdziałania mu. Za zorganizowanie kursu odpowiada pracodawca. To on powinien zapewnić swoim podopiecznym dostęp do rzetelnej wiedzy, by znali zasady bezpiecznego postępowania w chwili zagrożenia.Jak wygląda szkolenie PPOŻ? Co to takiego? O czym jest i czego uczy? Czy przepisy kodyfikują jego przebieg? Sprawdź!

Szkolenie PPOŻ – co to?

Wiele osób zastanawia się, o czym jest szkolenie PPOŻ. Niestety, ale w niektórych miejscach pracy, mimo że jest ono obowiązkowe, bywa lekceważone. To błąd stwarzający zagrożenie dla użytkowników budynku. Celem takich zajęć jest przedstawienie ryzyka oraz wskazanie racjonalnego zachowania w sytuacji, kiedy w obiekcie wybuchnie ogień. Przepisy nie wskazują, jak powinien przebiegać instruktaż. Najważniejsze jest, by był on dostosowany do potrzeb każdego zakładu pracy, budynku, wydzielonych stanowisk dla zatrudnionych. Stopień zagrożenia zależny jest np. od rodzaju urządzeń, jakie w danym obiekcie działają, instalacji elektrycznych, ich obciążenia i wielu innych. 

W dużym stopniu to, jak wygląda szkolenie PPOŻ, zależy od konstrukcji obiektu, jego wyposażenia czy prowadzonej w nim działalności. Każdy instruktor, zanim przejdzie do dzielenia się swoją wiedzą, powinien:

  • zapoznać się z zakładem pracy,
  • przeanalizować rozwiązania zastosowane w budynku,
  • sprawdzić drogi ewakuacyjne, strefy objęte największym zagrożeniem

i dopiero na podstawie zdobytych informacji przygotować scenariusz instruktażu.

Nauka PPOŻ – jak wygląda?

Nie funkcjonują żadne wytyczne dotyczące tego, jak zajęcia powinny być prowadzone. Idealnie jednak jest, jeśli kurs składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Drugi blok możliwy jest do zrealizowania w ograniczonym wymiarze i może dotyczyć tylko niektórych elementów szkolenia PPOŻ. 

Dostępne są trzy wersje instruktażu przeciwpożarowego:

  • wstępna,
  • podstawowa,
  • specjalistyczna.

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje kursów?

Wstępne i podstawowe szkolenia PPOŻ często się przenikają. To pierwsze przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników i dotyczy ogólnych zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu. W ramach zajęć podstawowych przekazywana jest wiedza z zakresu konkretnych czynników ryzyka pojawiających się w danym zakładzie pracy, sposobów postępowania, kiedy pojawi się ogień, korzystania z dróg ewakuacji. 

Specjalistyczny kurs kierowany jest dla pracodawców oraz pracowników, którzy odpowiedzialni są za zabezpieczanie budynków lub prowadzenie szkoleń dla innych osób. 

W ramach instruktażu teoretycznego uczestnicy mają oczywiście do czynienia z wykładem prowadzonym przez specjalistów. Blok praktyczny polega z kolei na przećwiczeniu niektórych działań w warunkach symulowanego zagrożenia. Są to m.in.: udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym czy ewakuacja.

Należy pamiętać, że przepisy nie wymagają przeprowadzenia etapu praktycznego. Jednak szkoleniowcy, którzy poważnie traktują swoje obowiązki, starają się wprowadzić taką formę szkolenia, by maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w danym zakładzie. Im wyższa świadomość pracowników w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu, tym większa szansa na sprawne zachowanie zespołu w czasie wybuchu ognia. 

Kurs PPOŻ – o czym jest?

W trakcie odbywającego się szkolenia PPOŻ uczestnicy zapoznają się z oznaczeniami przeciwpożarowymi oraz procedurami alarmowymi. Dowiadują się jak korzystać z podstawowego sprzętu ochronnego oraz, jak powinni postąpić w sytuacji wybuchu pożaru. Instruktor przedstawia także najczęstsze przyczyny pojawiania się ognia w zakładach pracy i przekazuje, w jaki sposób można zredukować zagrożenie. Najważniejsze są: zapoznanie się z zasadami sprawnej i bezpiecznej ewakuacji, a także wiedza z zakresu pierwszej pomocy.

Zadbaj o bezpieczeństwo – postaw na instruktaż z profesjonalistami!

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia nowego pracownika. W przeciwieństwie do kursu BHP nie ma obowiązku ponawiania zajęć z ochrony PPOŻ. Jednak w trosce o bezpieczeństwo swoje i podopiecznych, warto je powtarzać co jakiś czas, by aktualizować wiedzę zatrudnionych. Oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia efektywnych kursów w sposób prosty i przyjemny. Sprawdź ofertę!