Analiza stanu BHP

Według rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 704; zm.:Dz.U z 2004 r. poz. 2468) każdy zakład pracy musi posiadać aktualny dokument potwierdzający stan realizacji wymogów BHP, czyli analizę stanu BHP. To dokument, świadczący o obecnej ocenie stanu bezpieczeństwa w firmie i odniesieniu go do obowiązujących przepisów.

Prawidłowo sporządzona analiza stanu BHP to realny opis bezpieczeństwa, panującego w zakładzie pracy. Dodatkowo dokument powinien pokazywać zalety oraz wady organizacji pracy, a także proponowane zmiany w zakresie niestosowności stanu BHP co do aktualnych przepisów.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi z zakresu sporządzania rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy mają wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu znają cały mechanizm tworzenia takiego dokumentu. Ponadto działamy sumiennie, solidnie i dotrzymujemy umówionych terminów. Jeżeli analiza stanu BHP ujawni nieprawidłowości lub niedostosowanie się do obowiązującego prawa, opracowujemy plan naprawczy i pomagamy wprowadzić zmiany w życie firmy.

Roczna analiza stanu BHP

Dokument opisujący stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa musi być sporządzany przynajmniej raz w roku. Zakłada się, że roczna analiza stanu BHP powinna powstać nie później niż do końca stycznia i ma dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego. Jednak, co jest bardzo istotne – nie ma przeciwwskazań, aby wykonywać ją częściej niż raz do roku, ale nigdy rzadziej. To dobre rozwiązanie dla pracodawcy, który chce na bieżąco monitorować poziom bezpieczeństwa i wyłapywać wszelkie nieprawidłowości czy niedociągnięcia. W taki sposób można błyskawicznie reagować na występujące w firmie zagrożenia.

Dokument analizujący stan BHP musi być pod każdym względem dostosowany do specyfiki branży i samego zakładu pracy, gdyż należy uwzględnić w nim możliwe charakterystyczne zagrożenia oraz regulaminy wewnętrzne.

Kto sporządza i w jakiej formie analizę stanu BHP?

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa to obowiązek pracodawcy. Za wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie to on ponosi odpowiedzialność finansową lub karną – nawet w przypadku korzystania z pomocy osób trzecich. Pracownicy w żaden sposób nie ponoszą winy za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, gdyż to pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki. Dlatego warto zainwestować we współpracę z odpowiedzialną firmą, która nie tylko fachowo wykonuje swoje obowiązki, ale również dotrzymuje terminów. Gwarantujemy, że nasi pracownicy to eksperci w swojej dziedzinie, którzy każde zlecenie traktują priorytetowo i sumiennie. Zapraszamy do współpracy!

Pracownik służby BHP odpowiada za poprawne sporządzenie rocznej analizy stanu bezpieczeństwa, którą później przekazuje pracodawcy wraz z propozycjami działań, które mogą poprawić obecne warunki pracy. Analiza wybranego zakładu pracy powinna być opracowana pisemnie. Sam fakt przekazania dokumentu pracodawcy również powinien zostać udokumentowany. W przypadku skorzystania z naszych usług wszelkie obowiązki sporządzenia pism oraz późniejsze wprowadzanie proponowanych zmian w życie przejmujemy my.

Jak powinna wyglądać analiza stanu BHP?

Prawo nie reguluje dokładnie zakresu informacji, które powinny pojawić się w rocznej analizie stanu BHP zakładu pracy. Rozporządzenie mówi jednak, że taki dokument musi zawierać propozycje rozwiązań technicznych, mogących wpłynąć na poprawę warunków pracy, a także zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia. Pozostała treść analizy jest w zasadzie dowolna. Przykładowe dane umieszczane przez większość przedsiębiorstw to:

  • szkolenia BHP oraz szkolenia specjalistyczne,
  • stan zatrudnienia,
  • badania profilaktyczne,
  • wypadkowość,
  • zdarzenia potencjalnie wypadkowe,
  • ocena środowiska pracy,
  • występowanie chorób zawodowych,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • kontrole zewnętrzne.

Chcąc umieścić w analizie stanu BHP informacje, które mogą później pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy – warto skorzystać z usług profesjonalistów w tej dziedzinie. Eksperci wiedzą, jakie obszary BHP są ważne dla danej branży i tym samym powinny być na bieżąco kontrolowane.