Gaśnice i hydranty

Gaśnice, hydranty, klapy dymowe, drzwi i bramy ppoż., SAP

PRZEGLĄD GAŚNIC

To obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a co za tym idzie – ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku. Wykonujemy przeglądy, remonty oraz sprzedaż nowych gaśnic.

HYDRANTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Urządzenia te należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przynajmniej raz w roku.

PRZEGLĄDY KLAP DYMOWYCH

Przegląd klap dymowych powinien być przeprowadzany okresowo, zgodnie z instrukcją i nie rzadziej niż raz w roku. O przegląd powinien zadbać zarządca budynku. Przeglądu takiego może dokonać tylko wykwalifikowany i uprawniony personel, jakim dysponuje nasza firma.

DRZWI I BRAM PPOŻ.

Zgodnie z przepisami, przeglądy i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją producenta, ale nie rzadziej, niż raz do roku. Częstsze przeglądy są wymagane, gdy występuje duże zapylenie, wilgoć lub ujemne temperatury.

SAP

Przeprowadzenie przeglądu, powinno być realizowane tylko przez uprawnioną firmę. Konserwację SAP należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, opracowanymi przez producentów stosowanych urządzeń.

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy, czy będzie on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

ZAPEWNIAMY:

  • Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
  • Instalacje przeciwpożarowego systemu
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Nadzór nad istniejącą instalacją

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy!