Prowadzenie dzienników szkoleń i rejestrów BHP

Dokumentacja ze szkolenia BHP najczęściej przyjmuje formę dziennika. Jej rzetelne prowadzenie jest niezwykle ważne i obligatoryjne w świetle polskiego prawa. Wiele firm nie ma czasu ani wystarczających zasobów ludzkich, aby zrealizować ten obowiązek. Jeśli wolisz skupić się na świadczeniu usług, projektowaniu i sprzedawaniu produktów, powierz nam zadanie przygotowania, przeprowadzenia szkolenia BHP wraz z uzupełnieniem właściwego dziennika i innych obligatoryjnych dokumentów (protokołów, rejestrów). Gwarantujemy najwyższą staranność, dokładność oraz postępowanie zgodnie z procedurami.

Co podlega dokumentacji?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. pracodawca oraz firma, która prowadzi kurs, muszą opracowywać oraz przechowywać kilka rodzajów dokumentów. Są one związane bezpośrednio z organizacją, przebiegiem oraz egzaminem wieńczącym szkolenie. Zalicza się do nich:

  • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego,
  • program szkolenia z podziałem na bloki tematyczne,
  • dziennik szkolenia BHP wraz z datami, listami obecności, sposobem organizacji zajęć,
  • protokół przebiegu egzaminu,
  • rejestr zaświadczeń wydanych osobom, które zaliczyły szkolenie i przystąpiły oraz z sukcesem zdały egzamin.

Sposoby prowadzenia dzienników BHP

Jeżeli dziennik szkolenia BHP ma zostać zaakceptowany przez inspektorów PIP, służby inżynieryjne czy techniczne i inne jednostki uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakładach pracy, musi spełniać konkretne wymogi. Popularne staje się korzystanie z elektronicznych wersji dokumentów, ale tradycyjna forma papierowa nadal ma wielu zwolenników. My jesteśmy w stanie poprowadzić zapiski w dowolny sposób, zachowując przy tym jasny przekaz i regularność wpisów. Skrupulatnie uzupełniamy wszystkie obligatoryjne rubryki, a w razie potrzeby dodajemy osobiste adnotacje i spostrzeżenia.

Zapraszamy do współpracy firmy działające w różnych branżach. Mamy kompetencje i umiejętności, które pozwalają nam realizować zadania związane z prowadzeniem i weryfikowaniem poprawności dzienników szkoleń BHP.