Ocena Ryzyka

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Dlatego też należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego to nie tylko suchy dokument wymagany prawnie przez organy nadzoru, ale jest to realne odzwierciedlenie zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach pracy.

Jak opracowujemy Ocenę Ryzyka Zawodowego?

  • przyjeżdżamy na wizję lokalną w zakładzie pracy Naszego klienta
  • zapoznajemy się z charakterystyką wykonywanych prac na poszczególnych stanowiskach pracy
  • identyfikujemy zagrożenia,
  • weryfikujemy niezbędną dokumentację,
  • oceniamy ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy
  • wyznaczamy dopuszczalność ryzyka zawodowego
  • prowadzimy działania korygujące i zapobiegawcze wynikające z oceny ryzyka zawodowego.