Prowadzenie postępowań powypadkowych BHP

Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się w każdym zakładzie. Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo reagować i prowadzić postępowanie. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest stworzenie dokumentacji powypadkowej BHP. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić nam. Od lat zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorców w czynnościach związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wesprzemy Cię w procesie wyjaśniania okoliczności zdarzenia, tak, abyś miał pewność, że dopełniłeś wszelkich formalności przewidzianych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Za ich zaniedbanie grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Postępowanie po wypadku w pracy

Wypadki w pracy zawsze oznaczają dla pracodawcy dodatkowe obowiązki związane z ustaleniem jego przyczyn i okoliczności. Bez względu na to, po czyjej stronie leżała wina, zakład pracy zobowiązany jest do:

  • udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu odpowiednich służb,
  • zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • wszczęcia kontroli z udziałem powołanej komisji.

Niedopełnienie któregoś z etapów postępowania, jak również nieprawidłowo sporządzona dokumentacja powypadkowa BHP mogą wzbudzić czujność inspektorów badających sprawę i prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Pamiętaj, że w sytuacji, gdy doszło do zagrożenia ludzkiego życia czy uszczerbku na zdrowiu pracownika, zastosowanie mają też przepisy prawa karnego i cywilnego.

Nasza pomoc

Zajmujemy się klasyfikowaniem wypadków, do których doszło w miejscu pracy oraz przygotowywaniem dokumentacji powypadkowej BHP. Naszą rolą jest również udzielanie wsparcia przy oględzinach miejsca zdarzenia, instruowanie jak rozmawiać z poszkodowanym i świadkami oraz weryfikować prawdziwość zeznań. Pomożemy Ci poprawnie wypełnić formularze, bazując na regulacjach Dz.U. NR 105, poz. 870 oraz zgromadzić załączniki do protokołów wymaganych przez Ministra Gospodarki i Pracy.