Sporządzanie dokumentacji przeciwpożarowej (PPOŻ)

Zadbanie o prawidłową dokumentację przeciwpożarową to dla przedsiębiorcy duża odpowiedzialność. Prawidłowo przygotowany dokument to jeden z najistotniejszych warunków bezpieczeństwa. Takie kwestie jak bezpieczna droga ewakuacyjna podczas pożaru, oparta o rzetelnie sporządzone plany ewakuacyjne czy zapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej to jedne z najistotniejszych wymogów w kontekście bezpieczeństwa firmy. Wykonanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaga obszernej wiedzy oraz zgłębienia kwestii dotyczących budowy budynku biorąc pod uwagę wszelkie kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś odpowiedzialnym właścicielem chcącym zapewnić w pełne bezpieczne warunku osobom znajdującym się na terenie twojej firmy, skorzystaj z usług profesjonalistów. To bardzo ważne, aby twoja firma spełniania obowiązujące warunki ochrony pożarowej. Zapoznaj się z ofertą firmy STRAŻ Grupa Serwisowa. Prawidłowa dokumentacja w zakresie PPOŻ uchroni Cię od potencjalnych konsekwencji prawnych oraz pozwoli Ci cieszyć się pełnią bezpieczeństwa. Skorzystanie z usług Grupy Serwisowej STRAŻ to gwarancja dostępu do fachowej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma posiada 20-letnie doświadczenie oraz bazę stałych klientów liczącą kilkaset firm. Naszą wiedzę i kompetencję potwierdza szereg zdobytych na przestrzeni lat certyfikatów. Zaufaj naszym specjalistom i zapoznaj się z naszą pełną ofertom. Nasi klienci dzięki pomocy udzielonej ze strony naszych fachowców cieszą się komfortem i bezpieczeństwem przez wiele lat. Sprawdź naszą ofertę niezależnie od tego, czy prowadzisz duże przedsiębiorstwo, czy niewielkie przedsiębiorstwo. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji przeciwpożarowej dla różnych typów działalności gospodarczej.

Sporządzanie dokumentów z zakresu PPOŻ

  1. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719).
  2. Plany ewakuacyjne
  3. Ekspertyzy pożarowe.
  4. Wyznaczanie gęstości obciążenia ogniowego.
  5. Scenariusze pożarowe.
  6. Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
  7. Warunki ochrony pożarowej.
Dokumentacje dot. zagrożenia i ochrony przed wybuchem:
  1. Ocena zagrożenia przed wybuchem zgodnie z  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719).
  2. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 931).

Zaufaj nam, przygotujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego na najwyższym poziomie. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z niej, poddając ją bieżącym aktualizacjom, dotąd dokąd będziesz użytkował dany budynek. Możemy przygotować dla Ciebie takie dokumenty, jak: plany ewakuacyjne, ekspertyzy pożarowe, scenariusze na wypadek pożaru, a nawet jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli zajdzie taka potrzeba bez problemu przeprowadzimy oraz wyznaczymy gęstość obciążenia ogniowego w twoim przedsiębiorstwie. Ocena przed wybuchem lub jej aktualizacja oraz przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego również leży w naszych kompetencjach. We współpracy z nami zostanie uzupełniona twoja dokumentacja PPOŻ. Opracowanie dokumentacji ppoż z naszą pomocą będzie szybkie i bezproblemowe. Jeśli masz już głównego wykonawcę, a potrzebujesz jedynie fachowej pomocy przy sporządzaniu dokumentacji, również jesteśmy gotowi podjąć się takiej współpracy.

Z czego powinna się składać prawidłowo opracowana dokumentacja ppoż w zakładzie

Przygotowując prawidłową dokumentację z zakresu ppoż, wykonawcy powinni pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Bardzo istotną kwestię stanowią plany ilustrujące przebieg całej ewakuacji. Plansze te powinny w jasny i klarowny sposób przedstawiać drogę ewakuacji, a zapoznanie się z nimi powinno być obowiązkowe dla pracowników firmy. Bardzo ważnym elementem dokumentacji jest również instrukcja ochrony przeciwpożarowej. W tym wypadku również istnieje wymóg co to obligatoryjnego zapoznania pracowników z treścią takiego dokumentu. Dokument ten powinien zawierać takie informacje jak m.in. sposób postępowania podczas pojawienia się pożaru, określić jakie gaśnice oraz inne urządzenia przeciwpożarowe są w posiadaniu danej jednostki, oraz to jakie warunki trzeba spełnić, biorąc pod uwagę specyfikę danego budynku, aby ochronić go przed pożarem. W firmie, w której istnieje zagrożenie wybuchem, dokumentacja ta powinna zawierać również w przypadku wysokiego ryzyka zagrożenia wybuchem dokument mający na celu wykazanie obszarów najbardziej zagrożonych wybuchem oraz jakie czynniki sprzyjałyby wystąpieniu wybuchu.

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy!