Dokumentacja PPOŻ

Opracowujemy dokumentacje:
  1. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719).
  2. Plany ewakuacyjne
  3. Ekspertyzy pożarowe.
  4. Wyznaczanie gęstości obciążenia ogniowego.
  5. Scenariusze pożarowe.
  6. Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
  7. Warunki ochrony pożarowej.
Dokumentacje dot. zagrożenia i ochrony przed wybuchem:
  1. Ocena zagrożenia przed wybuchem zgodnie z  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719).
  2. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 931).

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy!