Szkolenia BHP okresowe techniczno-inżynieryjne

Na stanowiskach techniczno-inżynieryjnych ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby dzięki temu zapobiec sytuacjom potencjalnie zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników. Ważną kwestię stanowi umiejętność prawidłowego określenia niebezpiecznych sytuacji, które są charakterystyczne dla danego środowiska. Naszą ofertę dedykujemy pracownikom techniczno-inżynieryjnym, takim jak konstruktorzy lub technolodzy produkcji. Zapewniamy wsparcie doświadczonych specjalistów, którzy doskonale orientują się w specyfice konkretnej branży. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno technicznych pomaga zaktualizować posiadaną już wiedzę, przede wszystkim na podstawie najnowszych przepisów. W ramach wykładów uczestnicy:

  • poznają i określają zagrożenia charakterystyczne dla danego środowiska pracy,
  • uzupełniają wiedzę z zakresu organizacji pracy, mając na uwadze najnowsze wymagania BHP,
  • uaktualniają wiadomości dotyczące możliwości zmniejszania czynników ryzyka.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Szczegółowych informacji możemy udzielić telefonicznie lub online.

Regulacje prawne – szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Dla wielu uczestników szkolenia okresowego głównym celem jest uaktualnienie swojej wiedzy o obowiązujących regulacjach prawnych. W ramach prowadzonych zajęć można poznać najnowsze przepisy dotyczące praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykłady okażą się niezastąpione pod kątem dokładnego zapoznania się z bieżącymi wymogami względem użytkowania konkretnych maszyn czy narzędzi. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powinni sprawiać nadzór nad przestrzeganiem prawidłowych warunków pracy. To również doskonała okazja, aby sprawdzić, czy nic nie zmieniło się w zakresie przepisów dotyczących ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych – pomoc w określeniu oceny zagrożenia

Przeprowadzone przez naszych specjalistów szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych pomaga uczestnikom zdobyć umiejętności z zakresu prawidłowej analizy i oceny stopnia zagrożenia w danym środowisku pracy. Dzięki temu będzie możliwe szybkie ustalenie ryzyka związanego z potencjalnie niebezpieczną sytuacją oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Nasza profesjonalna kadra zapozna uczestników ze sprawdzonymi metodami identyfikacji zagrożeń.

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Nasze szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno technicznych pomaga zrozumieć, w jaki sposób należy zapewnić osobom w danym środowisku pracy odpowiednie warunki, mając na uwadze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii. Na prowadzonych przez nas zajęciach uczestnicy dowiadują się, jak wyeliminować lub ograniczyć czynniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia i jakie rozwiązania technologiczne, lub organizacyjne mogą zostać wdrożone, aby przeciwdziałać ryzykownym sytuacjom. Wśród innych poruszanych kwestii ważne jest także omówienie nowoczesnych środków, które mogłyby znacząco poprawić bezpieczeństwo pracowników.

Jak postępować w razie wypadku?

Organizowane przez naszą kadrę szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych obejmuje również szczegółowe omówienie postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Uczestnicy przypominają sobie, co należy zrobić podczas pożaru lub poważnej awarii. Znamienną kwestią są również zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Nasi doświadczeni specjaliści pozostają do dyspozycji pracowników inżynieryjno-technicznych. W ramach przeprowadzanego szkolenia chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące aktualnych przepisów normujących BHP lub konkretnych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy do skorzystania z oferty – zaufało nam wiele renomowanych firm, które regularnie zamawiają u nas usługę przeprowadzenia szkolenia okresowego.