Ubezpieczenia

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firmy Allianz.

Posiadamy w ofercie ubezpieczenia, które pomogą Ci chronić Twoją nieruchomość, majątek oraz sytuacje związane z życiem prywatnym i prowadzeniem działalności. Możesz dopasować zakres ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb. Zadbaj o siebie i swoich bliskich!

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zostaw nam swoje dane a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w najkrótszym możliwym terminie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STRAŻ GRUPA SERWISOWA MACIEJ BESER.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy