Czy szkolenie PPOŻ jest obowiązkowe? Co ile lat, jak często?

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek organizowania kursów BHP dla pracowników. Musi także zadbać o bezpieczeństwo w budynku, jak i na poszczególnych stanowiskach pracy. Co więcej, przedsiębiorstwa powinny stosować się do wszystkich zasad związanych z ochroną przeciwpożarową. Czy to oznacza, że szkolenie PPOŻ jest obowiązkowe? Jeśli tak, to co ile trzeba je przeprowadzać i jaki jest jego zakres? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziesz poniżej. Zapoznaj się z nimi już teraz i skorzystaj z porad przygotowanych przez ekspertów z naszej firmy Grupa Straż Serwis!

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń z zakresu PPOŻ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się zapisom ustawy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nimi odpowiednie szkolenie powinni przejść zarówno właściciele oraz zarządcy budynków, jak i ich użytkownicy. Co bardzo ważne, przepisy jasno wskazują, że kurs może prowadzić wyłącznie osoba mająca odpowiednie kwalifikacje, tj.:

  • inspektor PPOŻ,
  • specjalista ochrony przeciwpożarowej,
  • technik lub inżynier pożarnictwa.

Czy w związku z powyższym przeprowadzanie szkoleń PPOŻ jest obowiązkowe? Zdecydowanie tak! Wymóg ten pojawia się nawet w specjalnym rozporządzeniu dotyczącym zasad BHP. Każdy pracownik jest jednocześnie użytkownikiem budynku, a przedsiębiorca może być dodatkowo jego właścicielem. Jednak czy powyższe przepisy określają również to, jak często należy organizować szkolenie PPOŻ?

Jak często należy przeprowadzać obowiązkowe szkolenie BHP?

W ustawie próżno szukać informacji na temat tego, co ile należy przeprowadzać obowiązkowe szkolenie PPOŻ. Jednak w tym przypadku musisz opierać się na przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nimi na każdym wstępnym kursie BHP powinny być poruszane kwestie związane z ochroną przeciwpożarową. Pracownik musi go przejść przed upływem 6 miesięcy od chwili zatrudnienia.

Oznacza to, że również szkolenie PPOŻ musisz zorganizować w powyższym terminie. Ustawa nie określa tego, jak często należy je odnawiać, a więc teoretycznie wystarczy przeprowadzić je tylko raz. Jednak eksperci z naszej firmy Grupa Straż Serwis, radzą, aby robić to regularnie. Dzięki takim kursom zatrudnione w firmie osoby mogą odświeżać swoją wiedzę związaną z ochroną przeciwpożarową. Przyczynia się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Pamiętaj, że szkolenia PPOŻ są obowiązkowe również dla pracodawców!

Jaki jest zakres obowiązkowych szkoleń PPOŻ?

Zakres kursu dotyczącego zasad ochrony przeciwpożarowej należy dopasować do specyfiki przedsiębiorstwa. Na obowiązkowych szkoleniach PPOŻ, będących częścią wstępnego instruktażu BHP, uczy się m.in.:

  • zasad szybkiej i bezpiecznej ewakuacji budynku,
  • udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożaru,
  • odczytywania znaków przeciwpożarowych i przygotowywania instrukcji PPOŻ,
  • używania podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej, w tym przede wszystkim wykorzystywanych na terenie zakładu pracy,
  • zasad postępowania ograniczającego ryzyko wybuchu pożaru.

Pamiętaj, że na takich kursach teoria powinna łączyć się z praktyką. Ich uczestnicy muszą zdobyć praktyczne umiejętności ograniczające ryzyko wybuchu paniki w sytuacji zagrożenia pożarowego. Oprócz tego warto od czasu do czasu zarządzać próbne ewakuacje budynku, w tym niezapowiedziane. Przy częstym organizowaniu szkoleń PPOŻ masz większą pewność, że pracownicy będą wiedzieli, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach!

Chcesz przeprowadzić szkolenie PPOŻ? Skorzystaj z usług profesjonalistów!

Wiesz już, co ile przeprowadzać szkolenia PPOŻ i dlaczego są tak ważne dla bezpieczeństwa pracowników Twojej firmy. Pamiętaj, że organizując takie zajęcia, zawsze powinieneś korzystać z pomocy osób mających odpowiednie, wymagane prawem, kwalifikacje. Najlepiej zgłoś się do naszej firmy Grupa Straż Serwis! Działamy od 2002 roku i zatrudniamy wyłącznie doświadczonych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zajmiemy się organizacją obowiązkowych szkoleń PPOŻ. Podpowiemy, jak często je przeprowadzać i zadbamy o to, aby praca w Twojej firmie była bezpieczna.