Co ile lat robi się szkolenie okresowe BHP? Co ma na celu? Skorzystaj z porad ekspertów!

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z wieloma bardzo istotnymi obowiązkami. Jednym z ważniejszych jest z pewnością zadbanie o bezpieczeństwo pracowników firmy. To nie tylko odpowiednia organizacja pracy i inwestowanie w środki ochrony osobistej. Ważne jest również to, aby osoby zatrudnione przeszły profesjonalne szkolenie okresowe w zakresie BHP. W jakim celu przeprowadza się takie kursy i co ile lat trzeba je odnawiać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części – zapraszamy do lektury!

Co ma na celu szkolenie okresowe w zakresie BHP?

Nie ma takiego stanowiska pracy, na którym w ogóle nie występuje ryzyko wypadku. Dotyczy to każdej branży i dlatego, zgodnie z przepisami, pracodawcy mają obowiązek organizowania szkoleń okresowych BHP. Ich celem jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem i higieną wykonywanych czynności. Dotyczy to nie tylko prawidłowego przygotowania stanowiska pracy i używania odpowiednich środków ochrony osobistej, jeśli są niezbędne. To także szereg informacji, dzięki którym pracownicy wiedzą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak reagować w przypadku zagrożenia.

Pamiętaj, że kursy tego typu muszą regularnie przechodzić zarówno wszyscy pracownicy, jak i pracodawcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której zatrudniona w firmie osoba przeszła szkolenie w innym miejscu na tym samym stanowisku. Jeśli jest ono nadal ważne, pracodawca nie ma obowiązku jego odnawiania przed terminem.

Okresowe szkolenia BHP – najważniejsze rodzaje

Przedsiębiorstwa działają w rozmaitych branżach, które różnią się pod kątem zagrożeń czyhających na pracowników. Z tego powodu przepisy określają kilka podstawowych rodzajów okresowych szkoleń w zakresie BHP. Są to szkolenia:

  • dedykowane pracodawcom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych,
  • przeznaczone dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla inżynierów oraz techników niezależnie od specjalizacji,
  • dla osób zatrudnionych na stanowiskach biurowych i w administracji,
  • organizowane dla osób pracujących w tzw. służbie BHP.

Pamiętaj, że okresowe szkolenia BHP mogą mieć formę klasycznego kursu, seminarium lub samokształcenia (online). Wyjątkiem są zajęcia organizowane dla robotników, które muszą odbywać się bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Każdy kurs, niezależnie od jego postaci, musi skończyć się egzaminem przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi standardami. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje wystawieniem specjalnego zaświadczenia. Pracodawca musi przechowywać jego odpis w aktach zatrudnionej osoby.

Co ile lat robi się szkolenie okresowe BHP?

Zaświadczenia o zdaniu egzaminu po kursie BHP mają ściśle określoną ważność. Co ile lat robi się je ponownie, zależy od stanowiska, na jakim pracuje zatrudniona osoba. Zgodnie z prawem szkolenia okresowe wykonuje się co:

  • 3 lata – w przypadku kadry robotniczej,
  • 5 lat – w przypadku przedsiębiorców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób służby BHP,
  • 6 lat – dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Pamiętaj o pierwszych szkoleniach okresowych, które powinny przejść nowo zatrudnione w firmie osoby. W świetle przepisów musisz zorganizować kurs BHP nie później jak w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia pracownika. Wyjątkiem jest kadra kierownicza, w przypadku której okres ten skraca się do 6 miesięcy. Również Ty jako pracodawca, jeśli np. otwierasz swoją pierwszą firmę, masz pół roku na przejście takiego kursu.

Organizując szkolenia okresowe BHP, korzystaj z usług profesjonalistów

Spełnienie obowiązku formalnego to jedno, ale pamiętaj, że tego typu kursy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmie. Organizację szkoleń okresowych BHP powinieneś zlecać specjalistom rzetelnie podchodzącym do swoich zadań. Najlepiej już teraz skorzystaj z usług naszej firmy Straż Grupa Serwisowa. Zorganizujemy ciekawe i skuteczne kursy indywidualnie dopasowane do zagrożeń występujących w branży, w której działasz. Dodatkowo oferujemy wiele specjalistycznych środków ochrony osobistej oraz PPOŻ.