Nowy obiekt rekreacyjny w Kołaczkowie

Od dzisiaj przy Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie działa siłownia napowietrzna. Powstała dzięki wsparciu prywatnych firm. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Magdalena Zając wspólnie z donatorami, którzy przyczynili się do powstania siłowni. Nowy obiekt sportowy ma służyć nie tylko wychowankom OWDiR-u, ale także całej społeczności Kołaczkowa. (fib)

Źródło: września.info.pl