Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Zastanawiasz się, co to jest ocena ryzyka zawodowego? Chcesz się dowiedzieć, z jakich elementów się składa i na czym polega? W takim razie zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika. Jesteśmy przekonani, że dzięki zawartym w nim informacjom poszerzysz swoją wiedzę na ten temat. Będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników Twojej firmy!

Ocena ryzyka – informacje

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto uściślić, czym właściwie jest ocena ryzyka zawodowego. Pod tym mianem rozumiemy systematyczne kontrolowanie wszystkich aspektów stanowiska pracy. Celem tych badań jest ustalenie, czy występują tam jakieś niebezpieczeństwa, mogące mieć negatywny wpływ na życie lub zdrowie pracowników. 

Warto pamiętać, że istnieją dwa główne rodzaje zagrożeń:

  • wynikające ze środowiska pracy,
  • będące skutkiem sposobu wykonywania czynności zawodowych

Przeprowadzenie oceny ryzyka polega na zidentyfikowaniu tych elementów oraz sprawdzeniu, czy da się je zniwelować. Jeśli jest to z jakichś względów niewykonalne, należy zastosować środki zmierzające do ograniczenia związanego z nimi ryzyka zawodowego. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń oraz strat i niekorzystnych skutków zdrowotnych u pracowników.

Na czym polega ocena ryzyka?

Jej każdorazowe przeprowadzenie powinno przebiegać w kilku etapach. Dzięki temu można być pewnym, że wszelkie aspekty zostaną uwzględnione, a w efekcie środowisko pracy będzie miejscem przyjaznym i jak najbardziej bezpiecznym. Oto elementy wchodzące w skład oceny ryzyka zawodowego:

  1. Zebranie oraz analiza informacji pozwalających na zidentyfikowanie zagrożeń występujących na danym stanowisku.
  2. Oszacowanie rzeczywistego ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z tymi niebezpieczeństwami.
  3. Sformułowanie zaleceń mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń.

W następnej kolejności należy poinformować pracowników o dotyczącym ich ryzyku zawodowym oraz wdrożyć środki zmierzające do jego zniwelowania. Konieczne jest też stałe monitorowanie skuteczności działania wprowadzonych sposobów ochrony. Jeśli okaże się to niezbędne, należy zastosować ewentualne korekty. 

Warto mieć na uwadze, że przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest niezbędne w następujących sytuacjach:

  • podczas tworzenia nowego stanowiska pracy,
  • przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian technologicznych lub organizacyjnych,
  • po stwierdzeniu, że stosowane dotychczas środki ochrony są nieskuteczne,
  • przy zmianie obowiązujących wymagań prawnych.

Ocena ryzyka polega więc na bieżącym sprawdzaniu faktycznego poziomu bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy, jakie występuje w danym przedsiębiorstwie. Nie da się przeprowadzić jej „raz na zawsze” – każdorazowa zmiana warunków może bowiem mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzań niepożądanych.

Ocena ryzyka – czym warto pamiętać? 

Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa na pracodawcy. Zgodnie z kodeksem pracy, jest on zobowiązany do kontroli i dokumentacji napotkanych zagrożeń, informowania o nich pracowników oraz do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia u nich negatywnych skutków zdrowotnych. Jego rola polega więc na kompleksowym podejściu do kwestii ryzyka zawodowego pojawiającego się na każdym ze stanowisk w danej firmie.

Warto pamiętać, że jako pracodawca, możesz przeprowadzić kontrolę samodzielnie, oddelegować do jej wykonania wykwalifikowanego pracownika, albo zlecić zrealizowanie oceny firmie (strazserwis.pl) specjalizującej się w tego rodzaju usługach. 

Postaw na najwygodniejsze rozwiązanie!

Ostatnia z tych opcji jest dla Ciebie najwygodniejsza – dzięki niej zyskasz pewność, że kontrola ryzyka zawodowego zostanie przeprowadzona w sposób sprawny, kompleksowy i rzetelny. Sprawi to, że Twoi pracownicy będą bezpieczni, a Ty unikniesz strat i przestojów związanych z wypadkiem lub chorobą. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.