Szkolenie PPOŻ Poznań

W tym tygodniu przeprowadziliśmy w jednej z poznańskich firm szkolenia przeciwpożarowe i z pierwszej pomocy. Duża ilość pracowników została podzielona na mniejsze grupy, aby każda osoba mogła aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.  Każdy uczestnik zapoznał się z budową podręcznego sprzętu gaśniczego, zagadnieniami na temat ewakuacji z obiektu, a także został przeszkolony z metod udzielania pomocy współpracownikom. Dzięki temu szkoleniu pracownicy zdobyli praktyczne umiejętności na wypadek wystąpienia pożaru oraz udzielania pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia.